Avtryck

Avtryck

www.zellamsee-kaprun.at erbjuder boende företag från Zell am See och Kaprun möjlighet att presentera företaget på denna webbplats. 

www.zellamsee-kaprun.at förbehåller sig rätten att avvisa, ändra eller helt radera annonser. På samma sätt rätten att permanent utesluta enskilda leverantörer från deltagande. Vi påpekar härmed uttryckligen att detta inte är den officiella servern för Kommun Zell am See och Turistbyrån Zell am See är. Detta är en hemsida som innehåller information om Zell am See och Kaprun (hotell och boende samt ekonomiska och kulturella erbjudanden). Målet med detta initiativ:Turist utvecklingen av Zell am See och Kaprun med medverkan av alla intresserade av denna idé och Kooperationswilligen.Bilder och text tillhandahölls av Salzburg turism, Österrike Commercial, Turistföreningen Zell am, Sjö, Strele Ferdinand, Faistauer Niki, Sidor skapades av webdesign Andrea Hofer  Viktiga anteckningar:Referenser och länkar:För direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("länkar") utanför ansvarets område www.zellamsee-kaprun.at en ansvarsskyldighet skulle endast träda i kraft om zellamsee.at var medveten om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användning i händelse av olagligt innehåll. zellamsee.at förklarar härmed uttryckligen att vid den tidpunkt då länken sattes, kunde inget olagligt innehåll kännas igen på de länkade sidorna. Författaren har inget inflytande på nuvarande och framtida design, innehåll eller författarskap för de länkade sidorna. Av denna anledning tar zellamsee.at härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som har ändrats sedan länken sattes. Detta uttalande gäller för alla länkar och referenser som finns på företagets egen webbplats, liksom för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, och i synnerhet för skador som härrör från användning eller icke-användning av sådan information ansvarar leverantören av den sida till vilken hänvisning gjordes inte den person som bara hänvisar till respektive publikation via länkar.Google dataskydd
"Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (" Google "). Google Analytics använder." Cookies", textfiler som lagras på din dator för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller så långt som tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att associera din IP-adress med andra Google-data. Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet därmed. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandling av data om dig av Google på det sätt som beskrivs ovan och för ovan nämnda ändamål. Innehållet i online-erbjudandet
Vi tar inget ansvar för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Skadeståndsanspråk mot oss, som avser materiella eller immateriella karaktär som orsakas av användning eller icke-användning av den information som erbjuds eller genom användning av felaktig eller ofullständig information är uteslutna, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet från vår sida , Alla erbjudanden är icke bindande. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande, eller tillfälligt eller permanent avbryta publiceringen.Privacy och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till tredje parts webbplatser utanför vårt ansvarsområde kommer en skyldighetsskyldighet endast att träda i kraft om vi var medvetna om innehållet och om det var tekniskt möjligt och rimligt att använda det i fall förhindra olagligt innehåll. Vi förklarar härmed uttryckligen att vid länkningen var respektive länkade sidor fri från olagligt innehåll. Vi har ingen inverkan på den aktuella och framtida utformningen, innehållet eller författningen av de länkade sidorna. Vi avstår därför uttryckligen från allt innehåll på alla länkade sidor som har ändrats efter länken har ställts. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser inom eget Internet-erbjudande samt till utländska poster i tjänster som upprättats av företaget, såsom gästböcker, diskussionsforum, e-postlistor och liknande. För illegala, felaktiga eller ofullständiga innehåll och för skador till följd av användning eller icke-användning av sådan information, bara leverantören av webbplatsen som referens var inte den som länkar till respektive publikation endast verweist.Urheber- och varumärkesrätt
Vi strävar efter att följa upphovsrätten för grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, för att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av oss själva eller att tillgripa licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla varumärken och varumärken som nämns på Internet erbjuder och eventuellt skyddas av tredje man är föremål för några begränsningar av bestämmelserna i gällande varumärkeslagstiftning och äganderätten till respektive registrerade ägare. Bara på grund av det blotta nämns inte att dra slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter! Reproduktion eller användning av grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan vårt uttryckliga samtycke. Copyright / Ansvar
När det gäller de tekniska egenskaperna hos Internet kan ingen garanti ges för äktheten, noggrannheten och fullständigheten av den information som finns tillgänglig på Internet. Vi garanterar inte tillgängligheten eller driften av denna webbplats och dess innehåll. Eventuellt ansvar för direkta, indirekta eller andra skador, oavsett orsakerna till följd av användningen eller otillgängligheten av data och information på denna webbplats, är uteslutna, såvitt det är lagligt tillåtet. Innehållet på denna webbplats är skyddad av upphovsrätten. Informationen är endast avsedd för personligt bruk. Vidare användning, särskilt lagring i databaser, dubbelarbete och all form av kommersiell användning samt överföring till tredje part, även i delar eller i reviderad form utan samtycke från respektive organisation, är förbjuden. Eventuella införande av enskilda sidor av vårt erbjudande i utländska ramar ska utelämnas. Annat
Om avsnitt eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, fortsätter innehållet eller giltigheten för de övriga delarna inte att påverkas av detta faktum. 

Globalnet Andrea Hofer
Sportväg 16
A-5700 Zell am See

wolf@zellamsee.at
E-handelslagstiftning           www.zellamsee-kaprun.at www.kaprun-zellamsee.at www.mariaalm.at www.touristinformation.at 

Kakor underlättar tillhandahållandet av våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du att vi använder cookies.
För mer information Ok